Konkordia gör det möjligt för dig att i lugn och avspänd miljö, med eller utan assistans, forska efter dina anförvanter, i Sverige och i andra länder.